top of page
stuur een e-mail

 

Deze website is niet bedoeld om informatie te geven over triple X syndroom. Er is al zoveel betrouwbare informatie over triple X syndroom in allerlei talen beschikbaar dat we u graag verwijzen naar andere websites.

Allereerst noemen we de website van de Nederlandse triple X contactgroep. Daar is informatie te vinden over onderzoek dat nu loopt naar volwassen vrouwen met triple X. Op deze website kunt u lezen wat triple X syndroom inhoudt. Dat kan in allerlei talen, naast Nederlands ook in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Naast de wetenschappelijke informatie over triple X syndroom vind u ook ervaringsverhalen van meisjes en hun ouders en volwassen vrouwen met triple X syndroom.

Dan noemen we de website van een ervaringsdeskundige. Op die website zijn boeken over triple X syndroom voor jong en oud te vinden. Voor de kinderen boeken met minder tekst en veel plaatjes.

Tot slot noemen we de Amerikaanse website, oorspronkelijk begonnen om ouders met een zoon met een extra X chromosoom te ondersteunen, maar nu ook met veel informatie over triple X syndroom.

Andere Engelstalige informatie is te vinden op de website van Unique, een Engelse oudervereniging. En op de website van de Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP).

bottom of page